Gminny Program Wspierania Rodziny (dalej: Program Prorodzinny) będzie zawierał szereg opracowanych działań ukierunkowanych na profilaktykę oraz objęcie opieką nad dzieckiem i rodziną. Jednym z założeń Programu będzie „Becikowe”, czyli prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia żywego dziecka. Świadczenie będzie przysługiwać matce lub ojcu. Gmina Mszana Dolna ma dodatni przyrost naturalny. W 2017 roku urodziło się 228 dzieci, w tym 48,2% dziewczynek i 51,8% chłopców. Nowo narodzeni mieszkańcy Gminy Mszana Dolna w prezencie otrzymają podstawowe akcesoria, wskazane przez rodziców
o łącznej wartości 1000 zł. Dodatkowo wręczony zostanie list gratulacyjny od władz Gminy
i ubranko typu body z herbem Gminy Mszana Dolna. W ten sposób chcemy podkreślić wyjątkowość tak szczególnej chwili. Od najmłodszych lat pragniemy zbudować lokalną wieź. Powitanie nowego członka w Naszej małej społeczności lokalnej jest małym świętem.

Darmowy Internet ma być dostępny we wszystkich budynkach użyteczności publicznej, dla przykładu: szkoły, biblioteki oraz wiele innych instytucji. Instalacja hotspotów (ang. hot spot – „gorący punkt”) Wi-Fi w przestrzeni publicznej ma za zadanie ułatwienie mieszkańcom korzystanie z Internetu. Cyberprzestrzeń ułatwia podstawowe czynności, tj. wysyłanie poczty, płacenie rachunków, a nawet załatwienie spraw urzędowych bez wychodzenia z domu. Ponadto utworzone zostanie specjalne pomieszczenie w Urzędzie Gminy dla mieszkańców z dostępem do komputera z darmowym Internetem. Seniorzy będą mogli liczyć na pomoc ze strony pracowników UG. Zainstalowanie nadajników bezprzewodowego Internetu w miejscach publicznych obejmie swoim zasięgiem całą Gminę Mszana Dolna.

Straż Gminna została powołana, aby utrzymać porządek publiczny i zapewnić bezpieczeństwo ludzi. Podlega lokalnemu samorządowi. Rada Gminy, mając na uwadze dobro mieszkańców, powołała tę instytucję. Jednak nie sprawdziła się i jest kosztowna, a jej kompetencje pokrywają się z zadaniami wykonywanymi przez Policję.
Koszty utrzymania Straży Gminnej w Mszanie Dolnej w latach 2010-2017
to 2 020 578,69 zł, co w przeliczeniu rocznym wynosi ponad 200 000 tys. zł. Coraz więcej gmin decyduje się na likwidację tej formacji. Jedynym sensownym pożytkiem, płynącym
z funkcjonowania Straży Gminnej, było kontrolowanie prędkości pojazdów koło szkół poprzez fotoradar. Jednak Sejm przyjął ustawę odbierającą strażom fotoradary w lipcu 2015 roku. Wtedy liczba formacji zaczęła się szybko zmniejszać. W 2015 roku w Nowym Targu
i Gminie Brzeszcze podjęto decyzję o likwidacji tej formacji. W tym roku zrobiła to Gmina Sułkowice. Straż Gminna na terenie Naszej Gminy generuje niepotrzebne koszty, które można spożytkować na inne cele, chociażby zasilić Gminny Program Wspierania Rodziny.

Warto przyglądać się gminnej polityce podatkowej. Nie jest możliwe, aby w całości znieść lokalne podatki, bowiem z nich finansowane są potrzeby społeczności. Zasilają w dużej mierze budżet Gminy. Samorządy w tych dochodach mają ograniczony wpływ – 19% łącznej wielkości budżetów gminnych. Jednak wpływają na istotne pozycje, np. podatek rolny, czy też podatek od środków transportowych. Powierzchnia użytków rolnych to w przybliżeniu połowa obszaru Naszej Gminy. Przez osiem lat kadencji wójta Bolesława Żaby podatki te drastycznie wzrosły. Również podniesienie podatków dla przedsiębiorców, których i tak nie ma wielu na terenie Gminy, nie było dobrym rozwiązaniem. Obecny wójt podniósł podatki dla zwykłych mieszkańców, a swoim znajomym umorzył je na kwotę 300 000 zł. Jest to nieuczciwe i krzywdzące, dlatego podatki będą obniżone do kwoty, jaka obowiązywała w 2010 roku.

Małopolska to piękny region, którego aż 53% powierzchni objęto ochroną przyrodniczą.
Na jej terenach utworzono 6 parków narodowych, w tym Gorczański Park Narodowy, który znajduje się również na terenie Gminy Mszana Dolna. Zagórska ziemia to niezwykle piękne tereny z bogatą historią, kulturą i tradycją. Mówi się, że każdy Polak choć raz w życiu musi zobaczyć Nasze tereny. Promocja turystyki w Naszej Gminie przyniesie korzyści i dla turysty, i dla mieszkańca. Gospodarstwa agroturystyczne w ten sposób zwiększą swoje przychody. Również budżet gminny na tym skorzysta. Władze Gminy powinny pomóc w rozwoju turystyki, a nie utrudniać lub zaniedbywać ten dział.

Od kilkunastu lat młodzi mieszkańcy Naszej Gminy walczą o budowę skateparku, czyli toru przeznaczonego do uprawiania ekstremalnych sportów. Należy wspierać młodzież,
a w szczególności ich ambicje i ducha sportu. Zostanie opracowany szczegółowy plan, które miejsca na terenie Gminy stwarzają możliwość budowy skateparków. Powstaną w każdej miejscowości, dostosowanej do tej inwestycji.

Teren przy stadionie „Witów” w Mszanie Dolnej byłby idealnym miejscem na realizację budowy otwartego basenu. Inwestycja w kompleks turystyczno-wypoczynkowy na terenie Naszej Gminy byłaby dobrym pomysłem na spędzenie czasu wolnego dla mieszkańców, jak i również dla turystów. Wspieranie i umożliwianie aktywności fizycznej powinno być jednym z priorytetów samorządu. Projekt zakłada współpracę z Miastem Mszana Dolna.

To jedna z najbardziej wyczekiwanych inwestycji na terenie Naszej Gminy. Przy współpracy z parafiami, powstanie projekt budowy kaplic cmentarnych wyposażonych w chłodnie. Szacunek dla Naszych bliskich zmarłych jest niezwykle ważny, dlatego poprawa jakości usług funeralnych jest kwestią priorytetową. Ponadto zostanie sporządzony plan budowy kapliczek i powstaną w każdym sołectwie, w których ich brakuje.

Gmina Mszana Dolna pozyskała zewnętrzne środki na realizację zadań związanych
z wykonaniem przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości. Projekt obejmował zapis o braku poboru opłat za przyłączenie się do sieci wodociągowej. Mimo to, wójt wydał nakaz pobierania 1000 zł. Zwrot tych kosztów oraz brak poboru opłat za wykonanie przyłącza gminnego to kolejny plan do realizacji.

http://www.mszana.pl/aktualnosci,2298.html#.W6N0n84zaM8

Kandydat na Wójta Gminy Mszana Dolna zobowiązał się do przekazania połowy wynagrodzenia na organizacje pożytku publicznego. Zostanie sporządzona umowa notarialna która zagwarantuje, że na konto Fundacji wpłacana będzie połowa pensji wójta.