Bezpartyjny Kandydat na Wójta Gminy Mszana Dolna 

Tel.: 604-533-888