Bronimy swojej własności: Interwencja w sprawie planu ochrony Gorczańskiego Parku Narodowego

„Gorczański Park Narodowy w swoich granicach niech sobie robi co chce, natomiast nie możemy pozwolić, żeby te zapisy utrudniały życie mieszkańcom. Mieszkańcy przekonują się o tym już na własnej skórze” – radny Piotr Doll stanowczo krytykuje ograniczenia, jakie wprowadziła wyznaczona otulina Gorczańskiego Parku Narodowego. Otulina ma obszar prawie dwa razy większy niż sam park narodowy.

„Bronimy swojej własności, dlatego pojechałem do Warszawy do Sejmu” – Piotr Doll
w sprawie planu ochrony Gorczańskiego Parku Narodowego w kwietniu 2017 r. udał się do Sejmu. Odwiedził wszystkie kluby, nagłaśniając problem mieszkańców Gminy Mszany Dolnej. Tam odbył kluczowe rozmowy z czołowymi politykami, którzy zaoferowali mu pomoc. Bez jego interwencji sprawa pozostałaby w martwym punkcie. Rada gminy zmieniła swoje stanowisko i wyraziła swoją negatywną opinię odnośnie planu ochrony parku narodowego. Jednak, jak sam skromnie mówi „to wielki sukces mieszkańców”.